Nawigacja

Artykuły: Prezentacja

Agroturystyka
Andrzejewo to piękna i malowniczo położona miejscowość. Warto turystycznie zajrzeć do naszej gminy. Znajdziesz spokój, piękne krajobrazy, czyste powietrze i kilka ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Poniżej znajdują się informacje o gospodarstwach agroturystycznych na terenie gminy Andrzejewo.

Gospodarka
Tradycja, uwarunkowania historyczne i środowiskowe wpłynęły na rolniczy charakter gospodarki gminy Andrzejewo. Na terenie gminy znajduje się 908 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych 10671 ha, co stanowi prawie 90% powierzchni gminy.

Infrastruktura
Gmina Andrzejewo posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę, szczególnie pod względem telekomunikacyjnym i wodociągowym. Dobrze rozwinięte są także sieć dróg i energii elektrycznej. Jedyny mankament stanowi brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Jak dojechać do Andrzejewa
Poniżej prezentujemy możliwości dojazdu do Andrzejewa z wybranych miejsc w Polsce (w nawiasach numery dróg).

Położenie i podział administracyjny
Gmina Andrzejewo leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego i graniczy bezpośrednio z województwem podlaskim. Wchodzi ona w skład powiatu ostrowskiego i sąsiaduje z gminami: Ostrów Mazowiecka, Zaręby Kościelne, Szulborze (pow. ostrowski); Zambrów, Szumowo (pow. zambrowski); oraz Czyżew (pow. wysokomazowiecki).

Trasa rowerowa Nad Brokiem
Szlak rowerowy Nad Brokiem jest oparty o oś rzeki Mały Brok i ma na celu, oprócz satysfakcji z jazdy rowerem i czynnego wypoczynku, zapoznanie ze wspaniałymi walorami kulturowo-przyrodniczymi terenu wschodniej części gminy Andrzejewo, będącej jednocześnie północno-wschodnią częścią powiatu ostrowskiego. Trasa szlaku rozpoczyna się przed Kościołem Parafialnym w Andrzejewie.