Nawigacja

Historia gimnazjum


Budynek Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Andrzejewie
Reforma szkolnictwa wprowadzona 1999 roku spowodowała zmianę struktur oświatowych w Polsce. Jedną z nowych instytucji jest trzyletnie gimnazjum. W pierwszej klasie gimnazjów znaleźli się uczniowie, którzy w dotychczasowym systemie rozpoczynaliby klasę siódmą, oraz ci, którzy nie dostali promocji do ósmej.

We wrześniu 1999 r. zostaje powołany Zespół Placówek Oświatowych w Andrzejewie, w skład którego wchodzą: Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.

W roku 2000 rozpoczyna się budowa gimnazjum. Nowoczesny, przestronny gmach powstał w 14 miesięcy nakładem 2,5 mln zł, z czego 500 tys. pochodziło z funduszu Ministerstwa Oświaty. Poza wygodnymi klasami młodzież otrzymała do dyspozycji stołówkę, siłownię i dużą salę gimnastyczną. Kolejnym zadaniem było nadania szkole imienia.

3.09.2001 roku w obecności najwyższych władz państwowych i kościelnych, nastąpiło otwarcie nowego gimnazjum i nadanie mu imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uroczystość ta była zarazem centralną inauguracją roku szkolnego 2001/2002. Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie uczniom Gimnazjum Gminnego w Andrzejewie sztandaru szkolnego. Nie przez przypadek patronem szkoły jest prymas Stefan Wyszyński. Przyszły zwierzchnik Episkopatu Polski jako dziewięciolatek mieszkał bowiem w Andrzejewie i tu uczęszczał do III klasy szkoły podstawowej.
Opracowano na podstawie:
Warszawin E., Załuska K. Pamiątka z uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie. 2004.
www.andrzejewo.i-gmina.pl
www.varia.republika.pl