Nawigacja

Historia szkoły podstawowej

W 1215 r. IV Sobór Laterański, mając na celu uświetnienie nabożeństw oraz ułatwienie młodzieży wejście do stanu duchownego, nakazał utrzymywać przy każdym lepiej uposażonym kościele nauczyciela gramatyki. Szkoły przykościelne miały uczyć początków łaciny. Dużą rolę odgrywała też nauka śpiewu. W ten sposób kapłani mieli szkolić sobie pomocników znających ministranturę, pieśni i modlitwy. W szkołach parafialnych opieka i nauka należała się wszystkim dzieciom bez różnicy stanu. Ponieważ do roku 1443 w parafii andrzejewskiej nie było proboszcza ze względu na jej skromne uposażenie, możemy stwierdzić że do tego czasu w miejscowości nie było także szkoły.


Budynek Szkoły Podstawowej im. 18. Dywizji Piechoty
Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Pierwsze wzmianki o szkole w Andrzejewie pochodzą z roku 1609, z dokumentacji wizytatorów biskupich w parafii. Mówi się w niej, że proboszcz Andrzej Gostkowski własnym sumptem wybudował nową szkołę i zakupił księgi do nauki ludu. Ksiądz tłumaczył jednak, że ksiąg nie może pokazać "gdyż klucz (...) został zgubiony, a wykaz jest zamknięty razem z księgami". Dlatego też wizytatorzy biskupi podeszli z powątpiewaniem w prawdziwość tych informacji.

Kolejna informacja pochodzi z roku 1885. Językiem wykładowym w andrzejewskiej szkole elementarnej był rosyjski. Szkoła miała jednego nauczyciela a warunki nauczania były prymitywne. Pomimo przyjęcia w 1905 roku przez zebranie Urzędu Gminy w Warchołach uchwały o wprowadzeniu języka polskiego, dalej w andrzejewskiej szkole nauczanie odbywa się w języku rosyjskim, o czym dowiadujemy się ze wspomnień Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W latach dwudziestych ubiegłego wieku w gminie Warchoły znajdowały się cztery szkoły. Mieściły się one w wynajętych lokalach. Budowę obecnego budynku szkolnego rozpoczęto w 1930 r. Pierwsi uczniowie przekroczyli jego progi w 1937 r. We wrześniu 1939 r. szkoła pełniła rolę szpitala, do którego przenoszono rannych żołnierzy z miejscowego kościoła.

W roku 1973 na podstawie pisma Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dnia 21.09.1972 nadano szkole nazwę w następującym brzmieniu: "Szkoła Podstawowa imienia 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie". Z tej okazji na budynku szkoły umieszczono tablicę pamiątkową.

W początkach lat 90-tych szkoła przeszła gruntowną modernizację. Obiekt wzbogacił się o salę gimnastyczną, pracownię komputerową, szatnie, łazienki i pomieszczenia biurowe. Wykonano też elewację budynku, zmieniono pokrycie dachowe i posadzki na korytarzach.

Po reformie szkolnictwa, we wrześniu 1999 r. zostaje powołany Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą: Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa. Po przejściu gimnazjum do nowego budynku, od września 2001 r. Szkoła Podstawowa staje się ponownie samodzielną placówką.

13.09.2004 r., w sześćdziesiątą piątą rocznicę Bitwy pod Andrzejewem miało miejsce poświęcenie i wręczenie szkole sztandaru.
Opracowano na podstawie:
Dymek B. Ostrów Mazowiecka w latach 1918-1939 w Ostrów Mazowiecka z dziejów miasta i powiatu, pod red. S. Russockiego. Książka i Wiedza. Warszawa 1975.
Kowejsza J., Łukasiewicz J. Powiat Ostrów Mazowiecka w latach 1867-1914 w Ostrów Mazowiecka z dziejów miasta i powiatu, pod red. S. Russockiego. Książka i Wiedza. Warszawa 1975.
Pruszyński K. Andrzejewo w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia. 2001.
Warszawin E., Załuska K. Pamiątka z uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie. 2004.
Żochowski M. Andrzejewo jako ośrodek miejski w Ostrów Mazowiecka z dziejów miasta i powiatu, pod red. S. Russockiego. Książka i Wiedza. Warszawa 1975.
www.nienaltowski.net